Jump to the main content block
:::

 

Purchase Information

@How to buy books in Taiwan
A、Academia Historica
Address:No.2, Changsha St. Sec. 1, Zhongzheng Dist., Taipei City 10048, Taiwan
TEL:02-23161067
B、Postal Giro
Giro Account No.:15195213,Giro Account Name:國史館
C、Dealers
Wu-Nan Book Inc.
No.600, Junfu 7th Rd., Beitun Dist., Taichung City 406, Taiwan
TEL:04-24378010 FAX:04-24377010
Government Publications Bookstore
1F, No.209, Sung Chiang Rd., Taipei, Taiwan
TEL:02-25180207 FAX:02-25180778
San Min Book
No.61, Sec. 1, Chongqing S. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan
TEL:02-23617511 FAX:02-23617711
Studentbook
1F., No.11, Ln. 75, Sec. 1, Heping E. Rd., Da’an Dist., Taipei City 106, Taiwan
TEL:02-23928185 FAX:02-23928105
LEXIS BOOK CO., LTD
10F.-1, No.138, Sec. 2, Jinshan S. Rd., Da’an Dist., Taipei City 106, Taiwan
TEL:02-23219033 FAX:02-23568068
Taiuan-e-tiam
No.6, Ln. 76, Sec. 3, Xinsheng S. Rd., Da’an Dist., Taipei City 106, Taiwan
TEL:02-23625799 FAX:02-23632864
SMC Publishing Inc.
1F, No.14, Alley 14, Lane 283, Roosevelt Rd., Sec. 3, Taipei City 106, Taiwan
TEL:02-23620190 FAX:02-23623834
 
@How to buy books abroad
Dealers:
Wu-Nan Book Inc.
No.600, Junfu 7th Rd., Beitun Dist., Taichung City 406, Taiwan
TEL:04-24378010 FAX:04-24377010
Government Publications Bookstore
1F, No.209, Sung Chiang Rd., Taipei, Taiwan
TEL:02-25180207 FAX:02-25180778
San Min Book
No.61, Sec. 1, Chongqing S. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan
TEL:02-23617511 FAX:02-23617711
Studentbook
1F., No.11, Ln. 75, Sec. 1, Heping E. Rd., Da’an Dist., Taipei City 106, Taiwan
TEL:02-23928185 FAX:02-23928105
Taiuan-e-tiam
No.6, Ln. 76, Sec. 3, Xinsheng S. Rd., Da’an Dist., Taipei City 106, Taiwan
TEL:02-23625799 FAX:02-23632864
SMC Publishing Inc.
1F, No.14, Alley 14, Lane 283, Roosevelt Rd., Sec. 3, Taipei City 106, Taiwan
TEL:02-23620190 FAX:02-23623834